Chuyển đổi số ở Việt Nam – Tại sao và Như thế nào?

CHUNG CHẤN HƯNG
Eastern International University
Vietnam

Chuyển đổi số là gì? Tại sao điều đó lại cần thiết cho các doanh nghiệp trong thời kỳ hiện nay? Điều đó sẽ mang lại cho doanh nghiệp những lợi ích gì ? Chuyển đổi số là một khái niệm hoàn toàn mới chỉ vừa xuất hiện trong những năm gần đây, đã và đang dần trở thành một xu hướng trên toàn cầu. Bài viết này sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số và tổng quan về tình hình chuyển đối số tại Việt Nam, qua đó nêu lên những vấn đề liên quan mà các doanh nghiệp đang đối mặt khi tiến hành quá trình chuyển đổi số. Đối tượng hướng đến của bài viết là tất cả mọi người, kể cả trong và ngoài lĩnh vực, đặc biệt là các lãnh đạo doanh nghiệp đang còn băn khoăn về khái niệm chuyển đổi số.