Month: August 2021

EIU smart warehouse project: Digital transformation in the storage system

EIU Smart Warehouse is a project that integrates automated technologies and digital technologies into warehouse management with the main goals of increasing operational efficiency, improving customer services, and ultimately creating a competitive advantage for enterprises in the logistics industry.

Tổng quan về chuyển đổi số trong giáo dục và bàn luận về vai trò của giáo dục STEM trong việc tăng độ trưởng thành số

Trong phạm vi bài viết chúng tôi trình bày tổng quan về chuyển đổi số, hiện trạng và những dấu hiệu tích cực mà quá trình chuyển đổi số trong giáo dục Việt Nam mang lại và cuối cùng là phân tích vai trò của giáo dục STEM trong việc tăng độ trưởng thành số trong giáo dục.

Chuyển đổi số ở Việt Nam – Tại sao và Như thế nào?

Chuyển đổi số là một khái niệm hoàn toàn mới chỉ vừa xuất hiện trong những năm gần đây, đã và đang dần trở thành một xu hướng trên toàn cầu. Bài viết này sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số và tổng quan về tình hình chuyển đối số tại Việt Nam, qua đó nêu lên những vấn đề liên quan mà các doanh nghiệp đang đối mặt khi tiến hành quá trình chuyển đổi số.

Rào cản trong triển khai Chính phủ số tại Việt Nam

Trong thời đại ngày nay, chuyển đổi số được xem là yêu cầu bắt buộc đối không chỉ trong khu vực tư nhân mà cả trong khu vực công. Trong bối cảnh đó, chính phủ Việt Nam cũng không ngừng có những cải cách nhằm thúc đẩy Việt Nam tiến lên trên con đường hội nhập.

Làm việc tại nhà – xu hướng hiện tại và tương lai

Với tình hình đại dịch Covid như hiện nay thì làm việc tại nhà chắc chắn sẽ được áp dụng nhiều, bài viết này sẽ đưa ra cái nhìn tổng quan về xu hướng làm việc tại nhà, những lợi ích, khó khăn và giải pháp giúp cơ quan, doanh nghiệp trong nước làm chủ được xu hướng này.

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp trong chuyển đổi số

Nhìn thấy sự cần thiết và tầm quan trọng của CĐS đối với doanh nghiệp cần đã đẩy mạnh công cuộc CĐS cùng với đó là triển khai ERP mới hoặc nâng cấp dựa trên các hệ thống kế thừa để quản lý hoạt động kinh doanh và xem đây là yếu tố then chốt, chìa khóa cho sự thành công của doanh nghiệp: mở rộng phạm vi, sử dụng đa nền tảng, đầy đủ các phân hệ, tích hợp các công nghệ mới cũng như gắn kết chặt chẽ vào tiêu chuẩn chất lượng ISO của doanh nghiệp.

Giải pháp quản lý tiến độ và chi phí trong thi công xây dựng

Đối với doanh nghiệp thi công xây dựng thì việc quản lý tốt dự án đóng vai trò quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp. Thực tế việc quản lý bằng hồ sơ, văn bản bằng thủ công hiện tại gây rất nhiều khó khăn trong việc phối hợp công việc giữa các phòng ban, ảnh hưởng đến tiến độ của dự án cũng như thất thoát về chi phí. Để giải quyết vấn đề khó khăn trên, cần xây dựng giải pháp quản lý để theo sát được mọi diễn biến của dự án hỗ trợ lãnh đạo doanh nghiệp điều phối và chỉ đạo công việc kịp thời.