Giải pháp quản lý tiến độ và chi phí trong thi công xây dựng

NGUYỄN VĂN MINH
PHẠM MINH KHOA
VÕ TẤN LỰC
Trung tâm Chuyển đổi số
Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP

Đối với doanh nghiệp thi công xây dựng thì việc quản lý tốt dự án đóng vai trò quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp. Thực tế việc quản lý bằng hồ sơ, văn bản bằng thủ công hiện tại gây rất nhiều khó khăn trong việc phối hợp công việc giữa các phòng ban, ảnh hưởng đến tiến độ của dự án cũng như thất thoát về chi phí. Để giải quyết vấn đề khó khăn trên, cần xây dựng giải pháp quản lý để theo sát được mọi diễn biến của dự án hỗ trợ lãnh đạo doanh nghiệp điều phối và chỉ đạo công việc kịp thời.