EIU REVIEW 02/2021

Digital Transformation

Trong quá trình phát triển của thư viện, việc ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ, đặc biệt là trong thời đại tiến bộ vượt bậc của công nghệ thông tin và truyền thông, đã lần lượt làm thay đổi các phương thức hoạt động của thư viện thể hiện qua các hình thái thư viện.

EIU Smart Warehouse is a project that integrates automated technologies and digital technologies into warehouse management with the main goals of increasing operational efficiency, improving customer services, and ultimately creating a competitive advantage for enterprises in the logistics industry.

Trong phạm vi bài viết chúng tôi trình bày tổng quan về chuyển đổi số, hiện trạng và những dấu hiệu tích cực mà quá trình chuyển đổi số trong giáo dục Việt Nam mang lại và cuối cùng là phân tích vai trò của giáo dục STEM trong việc tăng độ trưởng thành số trong giáo dục.

Chuyển đổi số là một khái niệm hoàn toàn mới chỉ vừa xuất hiện trong những năm gần đây, đã và đang dần trở thành một xu hướng trên toàn cầu. Bài viết này sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số và tổng quan về tình hình chuyển đối số tại Việt Nam, qua đó nêu lên những vấn đề liên quan mà các doanh nghiệp đang đối mặt khi tiến hành quá trình chuyển đổi số.

Trong thời đại ngày nay, chuyển đổi số được xem là yêu cầu bắt buộc đối không chỉ trong khu vực tư nhân mà cả trong khu vực công. Trong bối cảnh đó, chính phủ Việt Nam cũng không ngừng có những cải cách nhằm thúc đẩy Việt Nam tiến lên trên con đường hội nhập.

Với tình hình đại dịch Covid như hiện nay thì làm việc tại nhà chắc chắn sẽ được áp dụng nhiều, bài viết này sẽ đưa ra cái nhìn tổng quan về xu hướng làm việc tại nhà, những lợi ích, khó khăn và giải pháp giúp cơ quan, doanh nghiệp trong nước làm chủ được xu hướng này.

Nhìn thấy sự cần thiết và tầm quan trọng của CĐS đối với doanh nghiệp cần đã đẩy mạnh công cuộc CĐS cùng với đó là triển khai ERP mới hoặc nâng cấp dựa trên các hệ thống kế thừa để quản lý hoạt động kinh doanh và xem đây là yếu tố then chốt, chìa khóa cho sự thành công của doanh nghiệp: mở rộng phạm vi, sử dụng đa nền tảng, đầy đủ các phân hệ, tích hợp các công nghệ mới cũng như gắn kết chặt chẽ vào tiêu chuẩn chất lượng ISO của doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp thi công xây dựng thì việc quản lý tốt dự án đóng vai trò quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp. Thực tế việc quản lý bằng hồ sơ, văn bản bằng thủ công hiện tại gây rất nhiều khó khăn trong việc phối hợp công việc giữa các phòng ban, ảnh hưởng đến tiến độ của dự án cũng như thất thoát về chi phí. Để giải quyết vấn đề khó khăn trên, cần xây dựng giải pháp quản lý để theo sát được mọi diễn biến của dự án hỗ trợ lãnh đạo doanh nghiệp điều phối và chỉ đạo công việc kịp thời.

Việc cải thiện tốc độ nhập liệu, đặc biệt là tốc độ đánh máy, vừa có thể được cải thiện thông qua luyện tập, vừa có thể được gia tăng thông qua các biện pháp công nghệ kỹ thuật mới. Sử dụng thích hợp các biện pháp có thể ảnh hưởng tích cực đến quá trình học tập và công việc.

Bài viết đưa ra khái niệm, nêu lên vai trò, thực trạng công tác chăm sóc khách hàng của Becamex IDC và từ đó đưa ra các bước để xây dựng một hệ thống chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.

Trong bài viết này, tác giả muốn cung cấp cho người đọc một cái nhìn tổng thể về tiếp thị kỹ thuật số, hiểu được tầm quan trọng và đưa ra một số gợi ý giúp doanh nghiệp có thể tự triển khai các dự án tiếp thị kỹ thuật số trong giai đoạn hiện nay.

Bài viết đề xuất giải pháp sử dụng kiến trúc microservice (dịch vụ siêu nhỏ) thay thế cho kiến trúc truyền thống monolithic (nguyên khối) nhằm giảm lượng tài nguyên sử dụng, nâng cao hiệu suất ứng dụng cũng như đem lại khả năng đáp ứng tốt hơn cho doanh nghiệp.

Thông qua bài viết này, tác giả mong muốn cung cấp cho đọc giá cái nhìn tổng quan về quá trình chuyển đổi số, cách thức triển khai theo mô hình kiến tạo của Lindsay Herbert cũng như đưa ra các vấn đề khó khăn cốt lõi mà doanh nghiệp cần tập trung thực hiện. Từ đó, doanh nghiệp có thể tự xây dựng cho mình lộ trình cũng như bắt đầu thực hiện những bước đi đầu tiên trên con đường chuyển đổi số.

Trước những cơ hội cũng như thách thức mà chuyển đổi số mang lại, mỗi một quốc gia, doanh nghiệp cần thay đổi tư duy và thói quen cũ, cần có tầm nhìn thời đại và chiến lược riêng trong công cuộc chinh phục của chính mình. Nếu thực hiện được những điều này thì sự thành công trên con đường chuyển đổi số không còn là điều quá xa vời đối với bất cứ doanh nghiệp nào.

Quá trình chuyển đổi số trong Thư viện Trường Đại học Quốc tế Miền Đông diễn ra từng bước chắc chắn từ việc nhận thức được tầm quan trọng của xu thế chuyển đối số. Với những kết quả đạt được, Thư viện Trường Đại học Quốc tế Miền Đông đã tạo ra được không gian công nghệ, bước đầu được đánh giá là mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng.

EIU REVIEW 01/2021

Quality Assurance

What is an internal quality assurance system (IQA) of an University? Its role and how to build and develop it?

This article discusses three major issues: (1) quality is the continuous effort of the entire staff of the university; (2) attention should be paid to some new topics based on international quality point of view; (3) suggestions for EIU to further improve quality.

This article introduces some concepts of internal quality assurance, domestic and foreign quality assurance models as well as proposes some basic elements for setting up an internal quality assurance system in a university.

Education Philosophy is considered as the foundation for the implementation of education and training quality objectives. It is also a guideline, direction for all activities of the university and a commitment to quality with students and society.

Developing a quality culture means that all activities of the organization are oriented towards established quality values.

This article introduces some concepts about quality culture, including how quality culture starts, the role of quality culture in higher education institutions and models of quality culture in Vietnam and other countries in the world.

This article shares different perspectives on the role of the library, then discusses about concept of quality and quality assurance in the library in order to improve quality in teaching, learning and research in universities.

The application of information technology to quality management and quality assurance has become more important and necessary. The standards have applied for assessment and accreditation of the university in many countries also include the principles on internal quality assurance information systems.

Building a quality culture in renovating and effectively using modern teaching methods play a important role in improving the quality of education in higher institutions.

This article introduces some concepts of internal quality assurance, domestic and foreign quality assurance models as well as proposes some basic elements for setting up an internal quality assurance system in a university.

Sustaining quality is a key objective of any organization, be it a business enterprise, university, or hospital. This article aims to provide an overview of quality assurance within the context of higher education.

This article reviews previous literature on quality, quality culture, and some directions in the development of a quality culture that can guide HEIs from quality culture theory to educational best practices.

Prepare your Manusript

Before you submit your manuscript to EIU REVIEW, it is important that you read and follow our guidelines. 

Submit your Manuscript

There are some key steps you need to follow to ensure a smooth and trouble-free submission.

Review & Decision Process

Each submission is checked by the Editorial Board. Details can be found in the Author Guidelines section.

EIU REVIEW

Author Guidelines

Call for Papers

Explore the list of the current calls for papers from EIU REVIEW

Issue 3: Teaching and Learning (June 2022)
Issue 4: Serving the Community (September 2022)