Kiến trúc microservice trong chuyển đổi số

LÊ THANH DŨNG
PHẠM MINH KHOA
Trung tâm Chuyển đổi số
Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP

Để giải quyết việc quản lý một số lượng lớn ứng dụng bị phân mảnh, nằm rải rác và ít có khả năng giao tiếp với nhau. Bài báo đề xuất giải pháp sử dụng kiến trúc microservice (dịch vụ siêu nhỏ) thay thế cho kiến trúc truyền thống monolithic (nguyên khối) nhằm giảm lượng tài nguyên sử dụng, nâng cao hiệu suất ứng dụng cũng như đem lại khả năng đáp ứng tốt hơn cho doanh nghiệp.