Thúc đẩy chuyển đổi số cho các doanh nghiệp Việt Nam

VÕ TẤN LỰC
PHẠM MINH KHOA
Trung tâm Chuyển đổi số
Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP

Trong thời đại ngày nay, chuyển đổi số được xem là yếu tố bắt buộc đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn hiện nay là các doanh nghiệp Việt vẫn chưa có được hướng đi phù hợp. Thông qua bài viết này, tác giả mong muốn cung cấp cho đọc giá cái nhìn tổng quan về quá trình chuyển đổi số, cách thức triển khai theo mô hình kiến tạo của Lindsay Herbert cũng như đưa ra các vấn đề khó khăn cốt lõi mà doanh nghiệp cần tập trung thực hiện. Từ đó, doanh nghiệp có thể tự xây dựng cho mình lộ trình cũng như bắt đầu thực hiện những bước đi đầu tiên trên con đường chuyển đổi số.