Thư viện Trường Đại học Quốc tế Miền Đông – Sự chuyển đổi với Thư viện thông minh

TS HOÀNG THỊ THỤC
Eastern International University
Vietnam

Trong quá trình phát triển của thư viện, việc ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ, đặc biệt là trong thời đại tiến bộ vượt bậc của công nghệ thông tin và truyền thông, đã lần lượt làm thay đổi các phương thức hoạt động của thư viện thể hiện qua các hình thái thư viện. Dưới tác động của công nghệ và công nghệ thông tin và truyền thông, thư viện phát triển qua từng thời kỳ và có các tên gọi như: thư viện tự động hoá (library automation), thư viện điện tử (electronic library), thư viện số (digital library), thư viện thông minh (smart library). Hầu hết các tên gọi này phản ánh công nghệ và các phương thức nổi trội được các thư viện ưu tiên chọn lựa. Nhìn chung, sự chuyển đổi và phát triển của các công nghệ ứng dụng trong thư viện luôn mang đến nhiều lợi ích cho người sử dụng và các thư viện.