Tiếp thị kỹ thuật số, hành trình đi đến thành công cho các doanh nghiệp hiện nay

NGUYỆN THỊ NỮ VIỆT
BÙI TRẦN THÁI PHONG
Trung tâm Chuyển đổi số
Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP

Ngày nay, việc sử dụng các nền tảng kỹ thuật số và thiết bị công nghệ càng trở nên phổ biến. Việc dịch chuyển từ tiếp thị truyền thống sang tiếp thị kỹ thuật số đang là xu hướng tất yếu trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng nhận ra tầm quan trọng của tiếp thị kỹ thuật số trong giai đoạn hiện tại. Trong bài viết này, tác giả muốn cung cấp cho người đọc một cái nhìn tổng thể về tiếp thị kỹ thuật số, hiểu được tầm quan trọng và đưa ra một số gợi ý giúp doanh nghiệp có thể tự triển khai các dự án tiếp thị kỹ thuật số trong giai đoạn hiện nay.