Xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng trong chiến lược chuyển đổi số tại Tổng Công ty Becamex IDC

NGÔ HOÀNG LÂN
NGUYỄN THỊ NGỌC SƯƠNG
Trung tâm Chuyển đổi số
Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP

Chăm sóc khách hàng là hoạt động quan trọng trong quá trình vận hành của bất kỳ doanh nghiệp nào. Trước đây, trong môi trường kinh doanh truyền thống yếu tố chất lượng và giá cả sản phẩm được đặt lên hàng đầu. Khách hàng sẽ lựa chọn sản phẩm có chất lượng tốt và giá rẻ hơn. Hiện nay khi Chuyển đổi số đã trở thành một xu thế việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt thì khách hàng dần dần trở thành trung tâm của doanh nghiệp thay vì sản phẩm và giá thành.

Tổng công ty Becamex IDC là một tập đoàn lớn chuyên cung cấp các sản phẩm dịch vụ, các khu công nghiệp nhà xưởng, bất động sản, trường học, hạ tầng giao thông. Với phương châm “Đổi mới để phát triển”, Becamex IDC mong muốn xây dựng một hệ thống Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để phù hợp với hoạt động kinh doanh trong xu hướng Chuyển đổi số. Liên quan đến vấn đề chăm sóc khách hàng hiện nay có rất nhiều bài báo, nghiên cứu về vấn đề này. Mỗi bài viết là một góc độ và khía cạnh khác nhau. Bài báo này chúng tôi muốn đưa ra khái niệm, nêu lên vai trò, thực trạng công tác chăm sóc khách hàng của Becamex IDC và từ đó đưa ra các bước để xây dựng một hệ thống chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.