Làm việc tại nhà – xu hướng hiện tại và tương lai

NGUYỄN MINH AN
Trung tâm Chuyển đổi số
Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP

Trong những năm gần đây, làm việc tại nhà ở các công ty, tập đoàn đa quốc gia trên thế giới ngày càng được ưa chuộng, sử dụng rộng rãi vì những lợi ích nó mang lại. Tuy nhiên đối với nước ta, mô hình này vẫn chưa được sử dụng nhiều vì còn những hạn chế, khó khăn mà các cơ quan, doanh nghiệp gặp phải. Với tình hình đại dịch Covid như hiện nay thì làm việc tại nhà chắc chắn sẽ được áp dụng nhiều, bài viết này sẽ đưa ra cái nhìn tổng quan về xu hướng làm việc tại nhà, những lợi ích, khó khăn và giải pháp giúp cơ quan, doanh nghiệp trong nước làm chủ được xu hướng này.