Chuyển đổi số trong Thư viện Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

NGUYỄN CÔNG NHƯ
ĐỖ CHÁNH TRUNG
NGUYỄN HỒNG VŨ

HỒ DUY HOÀ
Eastern International University
Vietnam

Khi công nghệ và số hoá đang phát triển ngày càng mạnh mẽ, chuyển đổi số được áp dụng sâu rộng trên tất cả các ngành nghề, hoạt động. Môi trường giáo dục càng nên được áp dụng công nghệ hiện đại sớm hơn khi là nơi truyền dạy kiến thức cho lực lượng lao động chất lượng cao trong tương lai. Là một bộ phận không thể tách rời của Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, Thư viện Trường mang trên mình sứ mệnh và trọng trách phải luôn luôn thay đổi, bắt kịp xu hướng hiện đại hoá, công nghệ hoá. Quá trình chuyển đổi số trong Thư viện Trường Đại học Quốc tế Miền Đông diễn ra từng bước chắc chắn từ việc nhận thức được tầm quan trọng của xu thế chuyển đối số từ Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, cùng Ban Lãnh đạo Thư viện cho đến việc lên kế hoạch, xây dựng cơ sở vật chất, cập nhật phần mềm quản trị, xây dựng ứng dụng di động,… Với những kết quả đạt được, Thư viện Trường Đại học Quốc tế Miền Đông đã tạo ra được không gian công nghệ, bước đầu được đánh giá là mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng.